khu vui chơi giải trí

hòn sỏi

vé dịch vụ

gói 1
 • Tham quan đảo sỏi
 • 170,000đ/người lớn
 • 110,000đ/trẻ em
GÓI 1A
 • Tham quan đảo sỏi + xiếc hải cẩu
 • 200,000đ/người lớn
 • 140,000đ/trẻ em
gói 2
 • Tham quan đảo sỏi + xiếc hải cẩu + tắm biển + buffet trái cây
 • 280,000đ/người lớn
 • 180,000đ/trẻ em
gói 2a
 • Tham quan đảo sỏi + xiếc hải cẩu + tắm biển + ăn trưa + buffet trái cây
 • 400,000đ/người lớn
 • 260,000đ/trẻ em
gói 3
 • Tắm biển + buffet trái cây
 • 100,000đ/người lớn
 • 70,000đ/trẻ em
gói 3a
 • Tắm biển + ăn trưa + buffet trái cây
 • 200,000đ/người lớn
 • 140,000đ/trẻ em
Khu vui chơi giải trí

hồ cá trí nguyên